Posted in Ճամփորդություն, Մայրենի

Դասարանական ճամփորդություն

Մենք գնալու ենք  Գեղարքունիքի մարզ,  ք.  Սևան:  Ես գնալու եմ իմ ընկերների հետ,  մեզ հետ գալու են նաև մեր ծնողները:Մենք բարձունք ենք հաղթահարելու:

Նաև ժամացույցներով հետազոտություններ ենք անելու: Մենք գնալու ենք  ժամը 09:30, վերադառնալու ենք ժամը 17:00 :

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s