Posted in Uncategorized

Ոսկեզօծ Աշուն

images

Ցտեսությու՜ն, գեղեցկուհի Աշուն: Հաջորդ տարի գալիս, քեզ հետ բեր տարբեր գույների տերևներ, խաղ ու ուրախություն:

Դու իմ աշնանային կյանքը փրկեցիր:

Իսկ ես խոստանում եմ, որ քո տված տերևները կհավաքեմ:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s