Posted in Uncategorized

Չհեքիաթը

Չկար-կար մի չանտառ ։Չանտառի չմեջտեղում  երկու չմեծ չծառեր էին բնակվում։ Այդ չծառերի հետևում կար մի չխրճիթ։ Չխրճիթում ապրում էր մի չախքատ մարդ իր չկնոջ հետ։ Երեկոյան , երբ չաղքատ մարդը իր չկնոջ հետ պառկում է քնելու , ինչ-որ մեկը դուռը թակում է։ Չաղքատ մարդը բաց է անում դուռը , դռան առաջ մի չճամփորդ էր․

—Կարո՞ղ եմ Ձեր տանը գիշերել։

—Այո, իհարկե, ներս արի չճամփորդ։ Արի քեզ  ծանոթացնեմ  մեր չտան հետ։ Սա չխոհանոցն է, որտեղ  կինս մեզ համար պատրաստում է  չհամեղ չուտեստներ։ Սա չհյուրասենյակն է որտեղ ես նստում եմ և դիտում չֆուտբոլ։ Սա մեր չննջարանն է ,այնտեղ քնում ենք։

—Օ՜, ինչ գեղեցիկ և հետաքրքիր տուն է։

—Արի,եթե դեմ չես չգիրք կարդանք։

—Եկե՛ք ես դեմ չեմ։

Լույսը բացվեց և ճամփորդը գնաց իր ճանապարհով։

Հեղինակ Արման Աբրահամյան

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s