Posted in Ճամփորդություն

Ճամփորդություն դեպի Թուխ մանուկ վանք

Թուխ մանուկ վանքը կառուցվել է 7-րդ դքարում:img_4944.jpg

 

Թուխ մանուկ վանքը Լուսագյուղից 100մ հեռու է:

Հայաստանում շատ Թուխ մանուկ վանքեր կան:

 

Այն կառուցել են բլուրի վրա:

Գնալու ենք Մայիսի 28-ին, ժամը 9:30

Վերադարձը՝ 17:00:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s