Posted in Ես կարողանում եմ

Մարզական ստուգատես

Ես այսօր դպրոցի շուրջը պտույտ կատարեցի, դպրոցի շուրջը հեռավորությունը 600մետր է, և ես պտույտ կատարեցի 1րոպե 4վայրկյանուի ընթացքում: Իսկ վազքով նույն ճանապարհը 1րոպե 15վայրկյան: Ահա ես և ընկերներս 

62306268_191015228482442_3236990531712057344_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s