Posted in Մայրենի

Իմ ուսումնական ամառը

Ես ամռանը կարդացել եմ <<Հարրի Փոթերի>> 1 և 2 մասերը, <<Փոքրիկ Իշխանը>> և տարբեր հեքիաթներ: Ես գրել եմ վարժություններ, խաչբառեր, իսկ մայրենիից գրել եմ արտագրություններ և թելադրություններ: 

Այս ամռանը ես ճամփորդել եմ Ծաղկաձոր և

 ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջան, քաղաք Բերձոր:

download.jpgdownload.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s