Posted in Մաթեմատիկա, Խնդիրներ

Ստեղծագործող փոքրիկ մաթեմատիկները

Ամառաին արձակուրդներին ընտանիքիս հետ մեկնեցինք Արցախ։ 348կմ ճանապարհը անցանք 3 ժամում (առանց դադարի)։ Քանի՞ կմ ճանապարհ անցանք 1 ժամում։

 

Լուծում

348։3=116

 

Պատ․՝ 116 կմ  անցանք  1 ժամում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s