Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Տնային աշխատանք 05.09.2019թ.

Առաջադրանքներ

  1. Տրված թվերը ներկայացրենք կարգային միավորների գումարի տեսքով․

32689

=3×10000+2×1000+6×100+8×10+9×1

 

256

=2×100+5×10+6×1

 

159256

=1×100000+5×10000+9×1000+2×100+5×10+6×1

 

12505

=1×10000+2×1000+5×100+0x10+5×1

 

  1. Կարգային միավորների գումարը գրենք թվի տեսքով՝ 5100000+4·10000+3·1000+8·100+7·10+2·1=543872

100000+4·10000+2·1000+6·100+6·10+8·1= 142668

100000+5·10000+2·1000+7·100+4·10+2·1=452742

 

  1. Նշվածներից ո՞րը  թվի գրության կարգային միավոր չէ։

1)1                              2)1000

3)300                       4)10

 

4․Թվի գրության    յուրաքանչյուր  կարգում  ամենաշատը  որքա՞ն կարգային միավոր կարող է լինել։

1)1                     2)ցանկացած թվով

3)9                     4)10

5․Քանի՞ կարգային միավոր կա 42768 թվի հարյուրյակների կարգում։   7

 

6․ Քանի՞ կարգային միավոր կա 42576 թվի 4-րդ կարգում։

2

 

7Ո՞ր   թիվն է  համապատասխանում 6հազ․+5տ․+2մ․ կարգային գումարելիների գումարին։

6052

 

8․ Ո՞ր  թիվն  է  համապատասխանում          8հազ․+4հ․+2մ․ կարգային գումարելիների գումարին։

8402

 

9․Նշվածներից     ո՞րն     է     թվի    գրության    3-րդ    կարգի    կարգային միավորը։

1)100                      2)300

3)1000                     4)3

 

10․Գտիր 4578 թվի հազարյակների թիվը։

4

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s