Posted in Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք

Մաթեմատիկա 4` 2019-2020

06092019    Պարապմունք 5

Հարցերի քննարկում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Առաջադրանքեր

  1. Տրված թվերը ներկայացրեք կարգային միավորների

    գումարի տեսքով․

306805=3×100000+6×1000+8×100+5×1

45670=4×10000+5×1000+6×10+7×1=45670

45693=4×10000+5×1000+6×100+9×10+1×3=

2․Գրիր կարգային գումարելիների գումարը թվի տեսքով։

7հազ.+3 հ.+2 տ.+8 մ.

7328

8· 10000+3·1000+2·10

830020

3․Ո՞րն է այն վեցանիշ թիվը, որի տասնավորը 6 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս  բոլոր թվանշանները՝ 3։

4363

4․Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի միավորը 2 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 9։

4992

5․Գտիր այն թիվը, որի միավորը 4 է, տասնավորը 2 անգամ մեծ է միավորից, հազարավորը 0 է, տասհազարավորը՝ 7, հարյուրավորը՝ 3։

70384

6․Յոթ հազար երեք հարյուր ութ թիվը թվանշաններով գրելիս, ո՞ր կարգում է կլինի «3» թվանշան:

2-րդ

7․Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 8 է, միավորը՝ 7 , մնացած թվանշանները՝ 3։

3387

8․Ո՞րն է թվի գրության 2-րդ կարգի կարգային միավորը։

10

9․Նշվածներից ո՞րը թվի գրության կարգային միավոր չէ։

  • 1

  • 10

  • 10000

  • 200

10․Քանի՞ երկրորդ կարգի միավոր է պարունակում 4258 թիվը։

5

11․Ո՞րն է թվի գրության 2-րդ կարգի կարգային միավորը։

10

12․Գտիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի տարբերությունը:

 

13․Գտիր ամենամեծ եռանիշ ու ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարից 6-ով մեծ թիվ։

65994

14․Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ հնգանիշ թվերի գումարը։

1000+99999=1009993

15․4625 թիվը քանի՞ նիշ ունի և քանի՞ հազարյակ կա հազարյակների կարգում։

4նիշ

Խնդիրներ մաթեմատիկայի ֆլեշմոբից

16․Աշոտի մտապահած թիվը ստանալու համար պետք է  2017 թվի միավորը  փոխարինենք  նրա հազարավորի եռապատիկի և   տասնավորի կրկնապատիկի   գումարով։

2018

17․Սոնայի  մտապահած թիվը զույգ երկնիշ թիվ է։ Այն մեծ է 7-ի ութնապատիկից, սակայն փոքր է 6-ի տասնապատիկից։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան։

56<58>60

18․Շենքի յուրաքանչյուր հարկի  բարձրությունը 4մ է։ Այդ շենքի երրորդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՞նչ  բարձրության վրա է գտնվում։

8մ ին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s