Posted in Մաթեմատիկա

Շատաքրքրաշարժ խնդիրներ

1․Մեր այգում կա 120 ծառ, որոնցից 30 հատը նռենի է, իսկ 40 հատը  թզենի, մնացածը խնձորենի։ Քանի՞ խնձորենի կա այգում։

Լուծում

1)30+40=70

2)120-70=50(խնձորենի)

  Պատ.՝50(խնձորենի)
2. Ուսումնական ճամփորդության ժամանակ 24 հոգանոց սովորողների   խմբի ուղիղ կեսը զբաղվեց տեղանքի մաքրությամբ: Մնացածի կեսը   տեղանքի բուսականությունն ուսումնասիրեց: Մյուս սովորողները   լուսանկարեցին ընկերներին: Քանի՞ սովորող զբաղվեց
լուսանկարչությամբ:

Լուծում

1)24:=12(մաքրությամբ)

2)24-12=12

3)12:2=6(բուս.)

4)12-6=6

Պատ.՝6  հոգի լուսանկարեցին
3.Նավահանգստում կա 5 շոգենավ: Նրանք գտնվում են մեկը մյուսից 3  կմ հեռավորության վրա: Որքա՞ն է առաջին և հինգերորդ շոգենավերի   միջև եղած հեռավորությունը:

 

Լուծում

1)3×4=12կմ

Պատ.՝12կմ

 

4․Աշոտի մտապահած թիվը ստանալու համար պետք է  2017 թվի միավորը  փոխարինենք  նրա հազարավորի եռապատիկի և   տասնավորի կրկնապատիկի   գումարով։

 

Լուծում

1)2×3=6

2)1×2=2

3)6+2=8

Պատ.՝8 թիվն է մտապահել աշոտը

 

 

5․Սոնայի  մտապահած թիվը զույգ երկնիշ թիվ է։ Այն մեծ է 7-ի ութնապատիկից, սակայն փոքր է 6-ի տասնապատիկից։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան։

 

Լուծում

1)7×8=56

2)6×10=60

56<58<60

Պատ.՝58թիվն է մտապահել սոնան

 

6․Շենքի յուրաքանչյուր հարկի  բարձրությունը 4մ է։ Այդ շենքի երրորդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՞նչ  բարձրության վրա է գտնվում։

 

Լուծում

4մ+4մ=8մ ին է փռված գորգը

Պատ.՝ 8-րդ բարձրության

7. Արսենը Նարեին առաջարկեց մտապահել որևէ երկնիշ թիվ, այդ  թվին ձախից կցագրել:

5, այնուհետև ստացված թվից հանել   մտապահված թիվը։ Արդյունքը Արսենին պարզ էր։ Ո՞րն էր
արդյունքը։
Սիրելի սովորող, այժմ ինքդ փորձիր կազմել նմանատիպ խնդիր ու   տեղադրիր բլոգում։

 

Լուծում

548-48=500

 

Պատ.՝500թիվն էին մտապահել նրանք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s