Posted in Հայրենագիտություն

Հայաստանի բոլոր մարզերը իրենց մարզկենտրոններով

1․ Արագածոտնի մարզ, մարզկենտրոնը՝ Աշտարակ։

2․ Արարատի մարզ, մարզկենտրոնը՝ Արտաշատ։

3․ Արմավիրի մարզ, մարզկենտրոնը՝ Արմավիր։

4․ Գեղարքունիքի մարզ, մարզկենտրոնը՝  Գավառ։

5․  Լոռիի մարզ, մարզ, մարզկենտրոնը՝  Վանաձոր։

6․ Կոտայքի մարզ, մարզկենտրոնը՝  Հրազդան։

7․  Շիրակի մարզ, մարզկենտրոնը՝  Գյումրի։

8․  Սյունիքի մարզ, մարզկենտրոնը՝  Կապան։

9․ Տավուշի մարզ, մարզկենտրոնը՝  Իջևան։

10․ Վայոց ձորի մարզ, մարզկենտրոնը՝  Եղեգնաձոր։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s