Posted in Մաթեմատիկա

Գումարման   ստուգումը   հանումով

 

1․ Կանոն՝   Եթե                                                                                                                                 գումարից      հանենք   գումարելիներից   որևէ   մեկը,   կստանանք   մյուսգումարելին։

Գումարելի

+

Գումարելի

=

Գումար
4156 + 123 = 4279

1.     Կատարենք  գումարում և  այն ստուգենք հանումով՝

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+ 4 1 5 6 Ստուգում՝ 4 2 7 9
1 2 3 1 2 3
4 2 7 9 4 1 5 6

2. Հանումով ստուգի՛ր՝ ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ 1՝   3695+6984=10679

Ստուգում՝

7 9
6 9 8 4
3 6 9 5

Ճիշտ է ։

Օրինակ 2 ՝ 1236+8975=10241

Ստուգում՝

1
8 9 7 5
1 2 6 6

Սխալ է ։

3Գտիրանհայտ բաղադրիչը Օրինակ՝

1356 =2569
+ 2 5 6 9
1 3 5 6
3 9 2 5

Սիրելի սովորողներ այսօրվա ձեր աշխատանքը սա է՝

Առաջադրանքներ

    1. Կատարենք գումարում  և այն  ստուգենք       հանումով

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+ 4 1 5 6 Ստուգում՝ 4 2 7 9
1 2 3 1 2 3
4 2 7 9 4 1 5 6

1569+9995=1569

+1 5 6 9 Ստուգում 1` 1` 5` 6 5
  9 9 9 5 9 9 9 5
1 1 5 6 4 1 5 6 9

3256+7589=3256

+3 2 5 6 Ստուգում 1` 0 8` 4` 5
7 5 8 9 7 5 8 9
1 0 8 4 5 3 2 5 6

6123+8795=3256

+6 1 2 3 Ստուգում 1` 4 9` 1 8
8 7 9 5 8 7 9 5
1 4 9 1 8 6 1 2 3

123+8962=124

+ 1 2 4 Ստուգում 9` 0 8 6
8 9 6 2 8 9 6 2
9 0 8 6 1 2 4

2.  Հանումով ստուգի՛ր՝ ճիշտէարդյոքկատարվել գումարումը։

Օրինակ՝        3695+6984=10679

Ստուգում՝

7 9
6 9 8 4
3 6 9 5

Ճիշտ է ։

1567+1299=2866

2 8 6 6 Ճիշտ Է
1 2 9 9
1 5 6 7

1236+9995=13569

+ 1 3 5 6 9 Սխալ է
9 9 9 5
2 3 5 6 4

1295+369=1664

+1 6 6 4 Սխալ է
3 6 9
2 0 3 3

1569+984=2569

+2 5 6 9
9 8 4
3 5 5 3

3.Գտիր  անհայտգումարելին

4286 +2409 = 6695
-6 6 9` 5
2 4 0 9
4 2 8 6
1991 +698=2686
2`     6` 8 9
6 9 8
1 9 9 1
+1995 = 4573
-4` 5` 7` 3
1 9 9 5
2 5 7 8

 

4.Գտիր  անհայտբաղադրիչը․ Օրինակ՝

3925 1356 =2569
+ 2 5 6 9
1 3 5 6
3 9 2 5
5284 -1589=3695
+3 6 9 5
1 5 8 9
5 2 8 4
                        9 -5698=5689
-5 6 9` 8
5 6 8 9
0 0 0 9
5426 -8995=2569
-8 9 9` 5
2 5 6 9
6 4 2 6

 

 

5. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք 12-ով։

26  Քանի, որ երկու թվերի գումարը երկրորդ գումարելիից մեծ է առաջին գումարելիի չափով:

 

6. Երկու թվերի գումարը 26-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

Գումարը կփոքրանա 9-ով:

 

7. Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նույնը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը:

Գումարը կփոքրանա 9-ով:

 

8. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 14-ով։

14+14=28-ով:

 

9․Աստղանիշը փոխարինի՛ր համապատասխան թվանշաններով։

+ 5 6 2 4     + 6 5 2 7      
    9 3 6       1 5 3 8      
  6 5 6 0       8 0 6 5      
                             
                             

 

10. Ուղիղ գծով տնկել են 10 ծառ, յուրաքանչյուր երկու հարևան ծառերի միջև հեռավորությունը 6 մետր է: Գտեք երրորդ և յոթերորդ ծառերի միջև հեռավորությունը:

 

Լուծում

6×7-6=36մ

 

Պատ.՝36մ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s