Posted in Մայրենի

Տնային աշխատանք

 

  1. Հատվածից դուրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը, օրինակ՝ խնդրել- թ լսում ենք, դ գրում

Երբ, այդ, չհամբերեց, անգամ, մարդ, դարձյալ, հագնվելով, ճրագ, հորդ, ցանկությամբ, առաջ, զույգ, դարձավ, բարձրանալ, փորձում, կեցցես։

 

2. Վերնագրիր 3-րդ հատվածը:

 

\\Պաշտպան Չալանկը\\

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s