Posted in Մայրենի

Աշուն օր

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ

Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

1.             Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան-  Քաղած հացահատիկ

Պաղեց- Ցուրտ

Հևաց- հեթհեթալ

Մարմանդ- Մեղմ

Դալուկ- Դժգույն

2.           Կանաչով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

Առավոտ-Լուսածագ

արև-արեգակ

քող-շղարշ

քուն-նինջ

մշուշ-մառախուղ

քամին-հողմ

ժիր-աշխույժ

3. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

վար եկան-իջան

շար եկան-շարվեցին

բուք արավ-ցրտեց

սուգ արավ-սգաց

շող կապեց-շողաց

մաղ տալով-մաղելով

շաղ տալով-սփռել

փախ տվավ-փախավ

կախ տվավ-կախեց

ցիր եկան-ցրվեցին

 

4. Ընտրի՛ր բանաստեղծական  6 տներից որևէ մեկը, պատկերացրո՛ւ՝ աշնանային օրվա որ պահն է, պատմի՛ր այդ հատվածը, ապա նկարի՛ր:

 

Լուսադեմին սև ամպերն իջան ցած, շարվեցին սարի վրա, առավոտ եկավ՝ օդը սառեց։

 

սար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s