Posted in Մաթեմատիկա

Գործնական մաթեմատիկա, բացոթյա մաթեմատիկայի դաս

Այսօր մենք մաթեմաթիկայի դասը անցկացրեցինք Արևմտյան դպրոցի բակում:

Մենք դպրոցի բակում տեսանք ուղղանկյունաձև լանջ, մետրի միջոցով չափեցինք լանջի լայնությունը և երկարությունը:

Untitled.png

Լուծում

896×2+67×2=1926սմ

P=1926

1926×134=258084սմ

S=258084

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1. Հաշվի՛ր 18  սմ և 12   սմ կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու  մակերեսը:

Безымянный.png

 

P=18×2+12×2=60սմ

S=12×18=216սմ2
2. Ուղղանկյան լայնությունը 24  սմ է, իսկ երկարությունը 2 սմ-ով մեծ է   լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

Безымянный.png

 

24+2=26

P=24×2+26×2=100

S=26×24=624սմ2

 

3.Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա  կողմի երկարությունը 7 դմ է։

Մաթ

P=7×4=28դմ

S=7×7=49դմ2

 

4. Քառակուսու պարագիծը 24  սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու  մակերեսը։

Մաթ

P=24:4=6սմ

S=6×6=36սմ2
5. Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 18  սմ է։ Որքա՞ն է այդ   քառակուսու մակերեսը։

Մաթ

18:3=6սմ

S=6×6=36սմ2

 

6. Հաշվի՛ր 14 դմ, 16դմ և 17դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

Մաթ

P=14+16+17=47դմ

 

7. Հաշվի՛ր 15սմ, 14սմ, 16սմ և 17սմ կողմերով քառանկյան   պարագիծը։

 

Безымянный.png

P=15+14+16+17=62սմ

 

8. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և   երկարության գումարը 46 մմ  է։

Մաթ

P=46×2=92մմ

9. Քառակուսու մակերեսը 25  քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու  կողմը։

Մաթ

5×5=25

Posted in Մաթեմատիկա

Խնդիրներ պատկերների պարագծերի և մակերեսների վերաբերյալ

 

 

 • Ուղղանկյան պարագիծը հավասար  է  նրա լայնության և երկարության գումարի կրկնապատիկին։
 

Ուղղանկյուն

 • Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկարության և լայնության արտադրյալին։

 

երկարություն

 

 

 • Քառակուսին  այն   ուղղանկյունն  է, որի լայնությունը հավասար է երկարությանը։
 • Քառակուսու բոլոր կողմերը հավասար են։
 • Քառակուսու պարագիծը հավասար է կողմի քառապատիկին։
 • Քառակուսու մակերեսը   հաշվելու համար  նրա կողմը բազմապատկում ենք իրենով։
 

Քառակուսի

 

Եռանկյան  պարագիծը   հավասար է նրա 3 կողմերի երկարությունների          գումարին։

 

 

Եռանկյուն

 

 

 

Քառանկյան  պարագիծը      հավասա է նրա 4 կողմերի երկարությունների գումարին։

Քառանկյուն

 

 

Սիրելի սովորողներ այսօրվա ձեր աշխատանքը սա է՝

Առաջադրանքներ

 1. Հաշվի՛ր 25սմ և 10սմ կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:

 

 

25+10=35

35×2=70

P=70

25×10=250

S=250

 

 

 1. Ուղղանկյան լայնությունը 84սմ է, իսկ երկարությունը 6 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

84+6=90(երկարություն)

84+90=174

174×2=348

P=348

84×90=7560

S=7560

 

 

 1. Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ է։

5×4=20

P=20

5×5=25

S=25

 

 1. Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:4=9

9×9=81

S=81

 

 1. Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:3=12

12×12=144

S=144

 

 • Մի ուղղանկյան լայնությունը 50սմ է, իսկ երկարությունը 60սմ է, իսկ մյուս ուղղանկյան լայնությունը 70սմ է, իսկ երկարությունը 80սմ է։ Որքանո՞վ է մեծ ուղղանկյան մակերեսը մեծ փոքր ուղղանկյան մակերեսից։

50×60=3000

S=3000 (փոքր ուղղանկյուն)

70×80=5600

S=5600 (մեծ ուղղանկյուն)

5600-3000=2600

Պատ․՝ մեծ ուղղանկյունը մեծ է փոքրից 2600-ով

 

 1. Հաշվի՛ր 4դմ, 6դմ և 7դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

4+6+7=17

S=17դմ

 

 1. Հաշվի՛ր 5սմ, 4սմ, 6սմ և 7սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

5+4+6+7=22

S=22դմ

 

 1. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 46 է։

46×2=92

P=92

 

 1. Քառակուսու մակերեսը 36 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

36:4=9

 

Սիրելի  սովորողներ,  կատարեք չափումներ ու  հաշվեք ձեր  հյուրասենյակի  հատակի  մակերեսն ու պարագիծը։

 

482 (երկարություն)

440 (լայնություն)

 

440+482=922

922×2=1844

P=1844սմ

440×482=212080

S=212080սմ

 

 

Posted in Մայրենի

Մայրենի

Աշուն
Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ:
Սաղարթ-սաղարթ սարսելով
Ոսկի տերև դարսելով՝
Աշուն քնավ:
Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն-մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ:
Առաջադրանքներ՝
1. Բացատրի՛ր բառերը՝ լեցուն, մառան, տարափ, սաղարթ:
լեցուն-լիքը
մառան-նկուղ
տարափ-հորդ անձրև
սաղարթ-տերև
2. Յուրաքանչյուր եռյակի  բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր, թե աշունն ինչպիսի՞ն է:
1-ին եռյակ բերքառատ աշուն /ինչպիսի/ աշուն
2-րդ եռյակ ոսկեզօծ աշուն /ինչպիսի / աշուն
3-րդ եռյակ ցուրտ աշուն  /ինչպիսի/ աշուն