Posted in Մաթեմատիկա

Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով

 

Թիվը  երկնիշ  թվով՝ բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու  դեպքում  նախ

այն  բազմապատկում   ենք  միավորով,  ապա  տասնավորով, որի

արդյունքը  գրում ենք 1 նիշ խորքից, և արդյունքները գումարում ենք այնպես,

ինչպես  այս  օրինակներում՝

. 4 5 6
6 5
+ 2 2 8 0
2 7 3 6
2 9 6 4 0

 

 

 

Այժմ  փորձենք   հասկանալ, թե  ինչպես   բազմանիշ   թիվը   բազմապատկենք  եռանիշ  թվով՝

Թիվը  եռանիշ  թվով   բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու դեպքում  նախ

այն բազմապատկում ենք միավորով, ապա տասնավորով, որի արդյունքը

գրում ենք 1 նիշ խորքից, հետո հարյուրավորով, որի արդյունքը գրում ենք 2

նիշ  խորքից և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես օրինակում՝

Օրինակ՝

 

. 5 4 6 2
1 2 3
+ 1 6 3 8 6
1 0 9 2 4
5 4 6 2
6 7 1 8 2 6

 

Սիրելի սովորողներ այսօրվա ձեր աշխատանքը սա է՝

 

Առաջադրանքներ

 

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը՝

612.120

 

x 6 1 2
1 2 0
0 0 0
1 2 2 4
6 1 2
7 3 4 4 0

 

516·123

X 5 1 6
1 2 3
1 5 4 8
1 0 3 2
5 1 6
6 3 4 6 8

2605·320

x 2 6 0 5
3 2 0
0 0 0 0
5 2 1 0
7 8 1 5
8 3 3 6 0 0

 

2015·620

x 2 0 1 5
6 2 0
0 0 0 0
4 0 3 0
1 2 0 9 0
1 2 4 9 3 0 0

 

 

 

8207‧403

x 8 2 0 7
4 0 3
2 4 6 2 1
0 0 0 0
3 2 8 2 8
3 3 0 7 4 2 1

 

3205·2340

x 3 2 0 5
2 3 4 0
0 0 0 0
1 2 8 2 0
9 6 1 5
6 4 1 0

 

7 4 9 9 7 0 0

 

1302·760

x 1 3 0 2
7 6 0
0 0 0 0
7 8 1 2
9 1 1 4
9 8 9 5 2 0

 

 

5142‧530

x 5 1 4 2
5 3 0
0 0 0 0
1 5 4 2 6
2 5 7 1 0
7 2 5 2 6 0

 

 

 

 

 

1240×302=

 

 

x 1 2 4 0
3 0 2
2 4 8 0
0 0 0 0
3 7 2 0
3 7 4 4 8 0

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s