Posted in Մաթեմատիկա

Բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Օրինակ՝ 147։3=49

Սյունակաձև՝

1 4 7 3  
  1 2   4 9
  2 7    
    2 7    
      0    
. 4 9  
    3  
1 4 7  
       

Ստուգում՝

 

 

 

Նույն քայլաշարով էլ կատարվում է բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի վրա բաժանումը.

Օրինակ՝ 14280։14=1020

Սյունակաձև՝

1 4 2 8 0 1 4    
  1 4       1 0 2 0
    2 8          
      2 8          
        0          
                   

Ստուգում՝

  . 1 0 2 0        
        1 4        
  + 4 0 8 0        
  1 0 2 0          
  1 4 2 8 0        
                   

 

 

 

 

 

Առաջադրանքներ

  • Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝

1)   118680։43

1` 1 8 6 8 0 4 3       x 2 7 6 0      
    8 6       2 7 6 0         4 3      
  3 2 6               + 8 2 8 0      
    3 0 1             1 1 0 4 0        
    2 5 8           1 1 8 6 8 0      
      2 5 8                            
          0                            
                                       
                                       
                                       

 

2)   115230։23

1 1 5 2 3 0 2 3       x 5 0 1 0      
  1 1 5       5 0 1 0         2 3      
      0 2 3           + 1 5 0 3 0      
      2 3           1 0 0 2 0        
          0           1 1 5 2 3 0      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

 

3)   27000։25

2 7 0 0 0 2 5       x 1 0 8 0        
  2 5       1 0 8 0         2 5        
  2 0 0             + 5 4 0 0        
    2 0 0             2 1 6 0          
        0             2 7 0 0 0        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

4)  73100։17

7` 3 1 0 0 1 7       x 4 3 0 0        
  6 8       4 3 0 0         1 7        
  5 1             + 3 0 1 0 0        
    5 1               4 3 0 0          
      0               7 3 1 0 0        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

5)   26520։13

2 6 5 2 0 1 3       x 2 0 4 0        
  2 6       2 0 4 0         1 3        
    0 5 2             + 6 1 2 0        
    5 2             2 0 4 0          
        0             2 6 5 2 0        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

6)   54000։36

5` 4 0 0 0 3 6         x 1 5 0 0 0    
  3 6       1 5 0 0 0           3 6    
1 8 0                   9 0 0 0 0    
  1 8 0                 4 5 0 0 0      
      0                 5 4 0 0 0 0    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

7)   945000։21

9 4 5 0 0 0 2 1         x 4 5 0 0 0  
  8 4         4 5 0 0 0           2 1  
1 0 5                   + 4 5 0 0 0  
  1 0 5                   9 0 0 0 0    
      0                   9 4 5 0 0 0  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

8)   7250։50

      7 2 5 0 5 0     x 1 4 5        
        5 0     1 4 5       5 0        
      2 2 5             0 0 0        
        2 0 0           7 2 5          
        2 5 0         7 2 5 0        
          2 5 0                        
              0                        
                                       
                                       
                                       

 

9) 6240։60

6 2 4 0 6 0     x 1 0 4              
  6 0     1 0 4       6 0              
  2 4 0           0 0 0              
    2 4 0         6 2 4                
        0         6 2 4 0              
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

10)   26780։26

2 6 7 8 0 2 6       x 1 0 3 0        
  2 6       1 0 3 0         2 6        
    0 7 8               6 1 8 0        
    7 8             2 0 6 0          
        0             2 6 7 8 0        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s