Posted in Մաթեմատիկա

Անհայտ արտադրիչ գտնելը

Անհայտ արտադրիչը գտնելու համար պետք է արտադրյալը բաժանել  հայտնի   արտադրիչի                  վրա։

Թիվը  չի կարելի   բաժանել 0-ի վրա։

 

 

  1. Գտիր անհայտ արտադրիչը, արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով։

 

Օրինակ՝

‧24=2760

 

2 7 6 0 2 4         Ստուգում՝   1 1 5      
  2 4     1 1 5               2 4      
  3 6                   + 4 6 0      
    2 4                   2 3 0        
  1 2 0                 2 7 6 0      
    1 2 0                              
        0                              

 

324 80 = 25920

 

 

2 5 9 2 0 8 0     x 3 2 4            
  2 4 0     3 2 4       8 0            
  1 9 2           + 0 0 0            
    1 6 0         2 5 9 2              
    3 2 0       2 5 9 2 0            
      3 2 0                            
          0                            
                                       
                                       
                                       
342 60 = 20520

 

 

 

 

 

                                       
                                       
                                       
                                       
    2 4 0                              
                                       
    1 2 0         2 0 5 2 0          
      1 2 0                            
          0                            
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

6420 ‧40= 256800

 

 

 

                                         
    2 0 5 2 0 6 0       x 3 4 2          
    1 8 0     3 4 2         6 0          
    2 5 2               0 0 0          
                      2 0 5 2            
           
   
       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
  1 8 5 6 0 5 8     x 3 2 0          
    1 7 4     3 2 0       5 8          
      1 1 6           2 5 6 0          
      1 1 6         1 6 0 0            
          0         1 8 5 6 0          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
18560= 58‧ 320

 

  2 5 6 8 0 0 4 0                    
    2 4 0       6 4 2 0     x 6 4 2 0  
      1 6 8                       4 0  
      1 6 0                   0 0 0 0  
        8 0             2 5 6 8 0    
          8 0             2 5 6 8 0 0  
            0                          
                                       
                                       
                                       
        24   ‧ 250 =6000

 

  6 0 0 0 2 4     x 2 5 0            
    4 8     2 5 0       2 4            
  1 2 0           1 0 0 0            
    1 2 0           5 0 0              
        0           6 0 0 0            
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56  ‧ 120 =6720

 

 

6 7 2 0 5 6     x 1 2 0              
  5 6     1 2 0       5 6              
1 1 2             7 2 0              
  1 1 2           6 0 0                
      0           6 7 2 0              
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2․Լրացրո՛ւ աղյուսակը

 

Արտադրիչ 56  300 19
Արտադրիչ 123 25   1350
Արտադրյալ   6888 7500 25650

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s