Posted in Մայրենի

«Եթե հայտնվեի ձկան փորում»

Հեղինակ՝ Արման Աբրահամյան

 

Մի անգամ ես և իմ ընկերները նավով ճանապարհորդում էինք։ Մենք հասանք Խաղաղ Օվկիանոս և տեսանք կետ, շնաձուկ և ուրիշ այլ ջրային կենդանիներ։ Գնացինք-գնացինք և դեմ առավ մեզ շա՜տ մեծ ձուկ։ Նա այնքան մեծ էր, որ մենք վախեցանք նրան մոտենանք։ Նա սկսեց փոքրիկ ձկներ ուտել և նրանց հետ էլ նաև մեզ կուլ տվեց։ Մենք վախեցանք իս միքիչ հետո սկսեցինք մտածել թե ինչպե՞ս պետք է մենք այստեղից դուրս գանք։ Ես մտածեցի և ասացի։

-Եկեք ուղակի բղավենք օգնեցեք-օգնեցեք, իսկ ընկերներս ասացին։

-Բայց մեզ մոտ ոչվոք չկա մենք այստեղ միայնակ ենք։ Ասաց ընկերս։

-Այո ճիշտ ես ասում։ Ասացի ես։

-Եկեք զանգենք մեզ ծանոթ մարդկանց։ Ասաց ընկերս։

Մենք փորձեցինք, բայց ոչինչ չստացվեց, կապ չկար։

-Ընկերներ կապ չկա ինչ անե՞նք։

-Մտածեցի եկեք ծիծաղացնենք նրան, նա կբացի բերանը և մենք կփախչենք։

-Այո արի հենց այդպես էլ անենք։

Եվ մենք սկսեցինք ղդիկ տալ ձկանը։ Նա բերանը բացեց և մենք փախչեցինք։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s