Posted in Մայրենի

Մայրենի

Աշուն
Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ:
Սաղարթ-սաղարթ սարսելով
Ոսկի տերև դարսելով՝
Աշուն քնավ:
Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն-մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ:
Առաջադրանքներ՝
1. Բացատրի՛ր բառերը՝ լեցուն, մառան, տարափ, սաղարթ:
լեցուն-լիքը
մառան-նկուղ
տարափ-հորդ անձրև
սաղարթ-տերև
2. Յուրաքանչյուր եռյակի  բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր, թե աշունն ինչպիսի՞ն է:
1-ին եռյակ բերքառատ աշուն /ինչպիսի/ աշուն
2-րդ եռյակ ոսկեզօծ աշուն /ինչպիսի / աշուն
3-րդ եռյակ ցուրտ աշուն  /ինչպիսի/ աշուն

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s