Posted in Մաթեմատիկա

Թվերը գրելու հնամենի եղանակը 

 

Թվերի գրառումը  հայերենի այբուբենի տառերով

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

 

 

 

Մխիթար Սեբաստացին եղել է կաթոլիկ եկեղեցական գործիչ, հայագետ, Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր։ Մխիթար Սեբաստացու անվամբ է կոչվում Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը։

 Մխիթար Սեբաստացին ծնվել է 1676թվականին, մահացել է  1749 թվականին։

1Քանի՞  տարի  է ապրել Մխիթար Սեբաստացին։

1749-1676=73

 

2 Այս տարի նրա ծննդյան ո՞ր ամյակն է լրանում։

2019-1676=343

 

3 Քանի՞ տարի է անցել Մխիթար Սեբաստացու մահվան տարելիցից, արտահայտել դարով և տարով։

3 դար 43 տարի

 

4 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը հիմնադրվել է 1989 թվականին։ Այս տարի կրթահամալիրի հմնադրման քանի՞ տարին է լրանում։

2019-1989=30

 

5 Արևմտյան դպրոցի 41 և 42 դասարաններում միասին կան 47 սովորող։  Քանի՞ սովորող կա յուրաքանչյուր դասարանում, եթե  41-ում կա 3 սովորողով  ավել, քան 42-ում։

47-3=44

44:2=22` 4.2-դասարանում

22+3=25`4.1 դասարանում

6 Արևմտյան դպրոցի 41 դասարանում կան 25  սովորող։  Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա կա դասարանում, եթե  տղաները աղջիկներիկներից  11-ով շատ են։

25-11=14

14:2=7-աղջիկ

7+11=18-տղա

 

7Արևմտյան դպրոցի 42  դասարանում կան 22  սովորող։  Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա կա դասարանում, եթե տղաները աղջիկներիկներից  2-ով շատ են։

 

22-2=20

20:2=10-աղջիկ

10+2=12-տղա

 

  • 8 Օգտվելով թվերի գրառման հնամենի եղանակը ներկայացնող աղյուսակից   կազմել խաչբառ, որի ծածկագիր է  <<Ես Սեբաստացի եմ>> կամ <<Մխիթար Սեբաստացի>>։

 

Գտիր 100-ի և 95-ի տարբերությունը Ե=5

 

Գտիր 1000-ի և 1000-ի գումարը Ս=2000

 

Գտիր 4000-ի և 2-ի քանորդը Ս=2000

 

Գտիր 3-ի և 2-ի գումարը Ե=5

 

Գտիր 1-ի և 1-ի գումարը Բ=2

 

Գտիր 200-ի և 199-ի տարբերությունը Ա=1

 

Գտիր 1000-ի կրկնապատիկը Ս=2000

Գտիր 2000-ի կրկնապատիկը Տ=4000

Գտիր 100-ի և 99-ի տարբերությունը Ա=1

Գտիր 3000-ի կրկնապատիկը Ց=6000

Գտիր 10-ի կրկնապատիկը Ի=20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s