Posted in Մաթեմատիկա

Խնդիրներ պատկերների պարագծերի և մակերեսների վերաբերյալ

 

 

 • Ուղղանկյան պարագիծը հավասար  է  նրա լայնության և երկարության գումարի կրկնապատիկին։
 

Ուղղանկյուն

 • Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկարության և լայնության արտադրյալին։

 

երկարություն

 

 

 • Քառակուսին  այն   ուղղանկյունն  է, որի լայնությունը հավասար է երկարությանը։
 • Քառակուսու բոլոր կողմերը հավասար են։
 • Քառակուսու պարագիծը հավասար է կողմի քառապատիկին։
 • Քառակուսու մակերեսը   հաշվելու համար  նրա կողմը բազմապատկում ենք իրենով։
 

Քառակուսի

 

Եռանկյան  պարագիծը   հավասար է նրա 3 կողմերի երկարությունների          գումարին։

 

 

Եռանկյուն

 

 

 

Քառանկյան  պարագիծը      հավասա է նրա 4 կողմերի երկարությունների գումարին։

Քառանկյուն

 

 

Սիրելի սովորողներ այսօրվա ձեր աշխատանքը սա է՝

Առաջադրանքներ

 1. Հաշվի՛ր 25սմ և 10սմ կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:

 

 

25+10=35

35×2=70

P=70

25×10=250

S=250

 

 

 1. Ուղղանկյան լայնությունը 84սմ է, իսկ երկարությունը 6 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

84+6=90(երկարություն)

84+90=174

174×2=348

P=348

84×90=7560

S=7560

 

 

 1. Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ է։

5×4=20

P=20

5×5=25

S=25

 

 1. Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:4=9

9×9=81

S=81

 

 1. Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:3=12

12×12=144

S=144

 

 • Մի ուղղանկյան լայնությունը 50սմ է, իսկ երկարությունը 60սմ է, իսկ մյուս ուղղանկյան լայնությունը 70սմ է, իսկ երկարությունը 80սմ է։ Որքանո՞վ է մեծ ուղղանկյան մակերեսը մեծ փոքր ուղղանկյան մակերեսից։

50×60=3000

S=3000 (փոքր ուղղանկյուն)

70×80=5600

S=5600 (մեծ ուղղանկյուն)

5600-3000=2600

Պատ․՝ մեծ ուղղանկյունը մեծ է փոքրից 2600-ով

 

 1. Հաշվի՛ր 4դմ, 6դմ և 7դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

4+6+7=17

S=17դմ

 

 1. Հաշվի՛ր 5սմ, 4սմ, 6սմ և 7սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

5+4+6+7=22

S=22դմ

 

 1. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 46 է։

46×2=92

P=92

 

 1. Քառակուսու մակերեսը 36 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

36:4=9

 

Սիրելի  սովորողներ,  կատարեք չափումներ ու  հաշվեք ձեր  հյուրասենյակի  հատակի  մակերեսն ու պարագիծը։

 

482 (երկարություն)

440 (լայնություն)

 

440+482=922

922×2=1844

P=1844սմ

440×482=212080

S=212080սմ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s