Posted in Մաթեմատիկա

Գործնական մաթեմատիկա, բացոթյա մաթեմատիկայի դաս

Այսօր մենք մաթեմաթիկայի դասը անցկացրեցինք Արևմտյան դպրոցի բակում:

Մենք դպրոցի բակում տեսանք ուղղանկյունաձև լանջ, մետրի միջոցով չափեցինք լանջի լայնությունը և երկարությունը:

Untitled.png

Լուծում

896×2+67×2=1926սմ

P=1926

1926×134=258084սմ

S=258084

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s