Posted in Բնագիտություն

Արամազդ լեռնագագաթ

Բարգուշատի լեռները գտնվում են Սյունիքի մարզում: Ամենաբարձր լեռնագագաթը Արամազդն է։ Բարձրությունը 3392 մ։

Արամազդ անունով եղել է նաև աստված։

Կլիման բարեխառն է, բարձրադիր գոտում՝ ցուրտ լեռնային, տարեկան տեղումները՝ 500-800 մմ: Ձմռանը  բնորոշ է կայուն ձնածածկույթը: Լանջերն անտառածածկ են,  բարձրադիր գոտում՝ մերձալպյան  և ալպյան մարգագետիններ:

Արամազդ լեռը

Կազմված է հրաբխային ապարներից: Լանջերը զառիթափ են՝ ծածկված լեռնամարգագետնային բուսականությամբ: Գագաթնամերձ մասերում կան մերկացումներ, քարացրոններ: Անվանումը ծագել է հեթանոս հայերի Արամազդ (պահլավերեն՝ գերագույն իմաստություն) աստծու անունից:

 

download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s