Posted in Մայրենի

Հայերենի երկհնչյունները

Հայերենում յ կիսաձայն հնչյունին կարող է գումարվել որևէ ձայնավոր հնչյուն. այդ երկուսը միասին՝   յ+ ձայնավոր՝  ա, ո, ու, ի, ե, կոչվում են երկհնչյուն:  Յ կիսաձայնը, եթե երկու ձայնավորների միջև է, երկհնչյուն կազմում է իրենից հետո եկող ձայնավոր հնչյունի հետ․ օրինակ՝  հեռանայիր բառում երկհնչյունը յի-ն է, ոչ թե` այ-ը։

Հայերենի երկհնչյուններն են՝ այ, յա, եյ,  յե,  յի, ույ, յու, ոյ, յո։

 

Առաջադրանք՝

Յուրաքանչյուր երկհնչյունով գրի՛ր երեքական բառ։

մայր, այբուբեն, գայլ, կյանք, սենյակ, յար, թեյ, ջեյրան, Սեյրան, վրաերդ, հայելի, Րաֆայել, ծառայել, բանակայի, մարդկային, ամառային, քույր, բույր, սամույիր, խոյ, Նոյ, բոյ, գոյ, յոթ, հայորդի, յոգ, յոդ, քույր, բույր, խույր, յուլ, ձյուն, գյուղ, յուրանքաչյուր, յուրահատուկ, Յուպիտեր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s