Posted in Մայրենի

Մայրենի 26.11.2019

1.Ըստ քեզ՝ ինչո՞ւ է պատմությունը վերնագրված <<Ոսկի և երկաթ>>:

Որովհետև այս պատմությունը ոսկու և երկաթի մասին է:

 

2.Ավարտի՛ր ստեղծագործական աշխատանքդ՝ «Պարծենկոտ մարդը»։

Պարծենկոտ մարդը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s