Posted in Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

 

  1. Ո՞րն է այն վեցանիշ թիվը, որի տասնավորը 3 է, միավորը՝ 4 , տասհազարավորը՝ 2, մնացած թվանշանները՝ 6։

26634

 

2. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման  կարգով․

 

4․Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե հանելին մեծացնենք 10-ով։
կփոքրանա 10-ով
5․ Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
avCvAVB.png
6․Քառակուսու պարագիծը   24 մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
քիուն
7․ Հաշվիր արտահայտության (3000 + 80‧5) : 100 + 270 արժեքը։
(3000 + 80‧5) : 100 + 270
1) 80×5=400
2) 3000+=3400
3) 3400:100=34
4) 34+270=304
8․ Երկու արկղում միասին կա 50 կգ խնձոր։ Երբ առաջին արկղից  10 կգ լցրեցին երկրորդ արկղի  մեջ, արկղերում խնձորների քանակը հավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր  կար արկղերից յուրաքանչյուրում։
50:2=25
25+10=35
9․ Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։
4x4x3=48
10․Աստղանիշի փոխարեն գրել համապատասխան թվանշան, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի՝
1299>1236

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s