Posted in Մայրենի

Ամանորյա հեքիաթ

Կարդա՛ Պաուլո Կոելիոյի «Ամանորյա հեքիաթ»  գործը։

 

Առաջադրանք՝

Պատմությունից դուրս գրի՛ր քեզ անծանոթ բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։

 

Գեղատեսիլ-գեղեցիկ տեսարան ներկայացնող

Մայրի-անտառ

Մտորել-մտածմունքների մեջ ընկղմվել

Գիշերակաց-գիշերը մնացող

Մսուր-գոմ

Գամ-գլանաձև ձող

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s