Posted in Հաշվետվություն, Ճամփորդություն

Հաշվետվություն Ճամփորդություն

Ճամփորդություն դեպի Էրեբունի թանգարան, հնավայր և Վարդավառի այգի

 

 

 

Հետաքրքիր ճամփորդություն

 

 

 

Եռօրյա ճամփորդություն դեպի Արատես

 

 

 

Ճամփորդություն դեպի մեղրաձոր

 

 

 

Ամառային արձակուրդի հայրենագիտական հետագիծը

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s