Posted in Ճամփորդություն

Ճամփորդություն դեպի Էրեբունի թանգարան, հնավայր և Վարդավառի այգի

Մենք դասարանով գնացել էինք Էրեբունի թանգարան։ Մեկնեցին ժամը 11։00-ին վերադարձանք՝ 14։00-ին։ Մեզ հետ տերել ենք օրապահիկ (ուտելիք) և ջուր։ Այնտեղ տեսել ենք նետ ու աղեղներ որոնք հայ թագավորները օգտագործել են որսի ժամանակ, տեսել ենք հին կարասներ, հին սպասք, սեպագիրներ, թուր և առաջին մետաղը։

<<Էրեբունի>> թանգարանը հիմնադրվել է 1968թ. հոկտեմբերի 19-ին, Երևան քաղաքի 2750-րդ ամյակի առթիվ։

Հետո այցելեցինք հնավայր։ Այնտեղ մենք տեսանք սեպագիր աարձանագրություներ և թագավորի քանդակներ։

Այնուհետև գնացինք Վարդավառի այգի։ Այնեղ շա՜տ գեղեցիկ էր։ Մենք այնտեղ խաղացինք և ճաշեցինք։ Կարճ ասած այս ճամփորդությունը ինձ շա՜տ դուր եկավ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s