Posted in Մաթեմատիկա

Ուսումնական ձմեռ․ Մաթեմատիկա

Ձմեռ Պապը այս տարի այցելել է 10․000 երեխաների տուն, իսկ անցյալ տարի այցելել է 6․500 տուն։

Քանի՞ տուն չի հասցրել մտնի Ձմեռ պապը անցյալ տարի։

 

Լուծում

10․000-6․500=3.500

 

Պատ․՝ Ձմեռ Պապը չի հասցրել այցելի 3․500 տուն։

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s