Posted in Ձմեռային Ճամբար 2020

Ճամբարային չորրորդ օր

Այսօր մենք սկզբում գնացինք ընդհանուր պարամունքին, այնտեղ պարեցինք և երգեցինք: Այնուհետև մենք գնացինք Մայր դպրոց այնտեղ պարեցինք և երգեցինք: Հետո գնացինք ձնագնդիկ խաղացինք, ես և իմ ամենալավ ընկերները՝ Եսայան Դավիթը և Հովհաննիսյան Միքայելի հետ պատրաստեցինք ձյունից մի մեծ գունդ: Վերադարձանք դպրոց, 10 րոպե ընդմիջում արեցինք և մի փոքր դաս արեցինք: Դասարանով իջանք ներքև և խաղացինք երեք խաղ, բոլորն էլ շա՜տ հետաքրքիր էին, բայց ինձ ամենաշատը դուր եկավ երրորդ խաղը: Այնտեղ մենք պետք է փակ աչքերով բաժակներից բուրգ պատրաստեինք և ինձ մոտ ստացվեց: Այնուհետև բարձրացանք դասարան և նստեցինք, որպիսի գրենք այս նյութը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s