Posted in Ձմեռային Ճամբար 2020

Ճամբարային հինգերորդ օր

Ճամբարային հինգերորդ օրը մենք գնացել ենք սահադաշտ: Այնտեղ ես սովորեցրել եմ իմ ընկերոջը Սամվելին չմուշկ քշել: Այնտեղ շա՜տ հետաքրքիր էր: Ես մոռացել էի քշել, բայց նորից սովորեցի: Մեր ջոկատի Հովհանիսյան Միքայելը ընկել է 44 անգամ, իսկ ես 2 անգամ:

thumbnail_IMG_20200114_113337

thumbnail_IMG_20200114_113216

thumbnail_IMG_20200114_113212

thumbnail_IMG_20200114_113618

thumbnail_IMG_20200114_113557

thumbnail_IMG_20200114_113208

thumbnail_IMG_20200114_113258

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s