Posted in Մայրենի

Մայրենի

ածանցը՝  -իչ, -դժ, ան, -ակ, -իկ, -ուկ, -ական, -ային, -որեն, -ուհի։

 

իչ-գրիչ, համակարգիչ, երգիչ

դժ-դժբախտ, դժգոհ, դժկամ

ան-անտուն, անտաղանդ անհետաքրքիր

ակ-տնակ, լճակ, դաժակ

իկ-փոքրիկ, շնիկ, մկնիկ

ուկ-գառնուկ, խոզուկ, ձիուկ

ական-թվական, բժշկական, տարրական

ային-եդեմային, ջրային, հրաբխային

որեն-մեղմորեն, արագորեն, դանդաղորեն

ուհի-ընկերուհի, գործընկերուհի, հայուհի

 

2.Կետերի փոխարեն գրի’ր փակագծում տրված բառերըԸնդգծի’ր այն բառերըորոնք առանց փոփոխելու գրեցիր:

 

Կենդանաբանական այգու (այգի) տնօրենը պատմում Էր, որ այդ փիղը (փիղ) կապեր քանդելու հմուտ (հմուտ) վարպետ էր: Գիշերները նա համառորեն (համառորեն) ու ճարպկորեն (ճարպկորեն) քանդում էր իր ոտքերի (ոտքեր) կապած պարանները: Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր  անաղմուկ հանել այն շինության (շինություն) դուռը, որտեղ նրան բանտարկել էին։ (բանտել): Չանհանգստացնելով խոր քնած սպասավորին (սպասավոր) նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս բնակիչների (բնակիչներ) հետ ծանոթանալու:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s