Posted in Մաթեմատիկա

Կոտորակի խնդիրներ

1.Իմ մայրիկը պատրաստել էր պիցցա, և բաժանել 6 մասի:Ես կերա այդ պիցցայի 3/6 մասը: Քանի՞ կտոր պիցցա մնաց:

Լուծում

6-3=3

Պատ․՝Մնաց 3 կտոր պիցցա

2.Դպրոցում մեր դասարանի Դավիթը բերել էր մի թուղթ: Այդ թուղթը մենք բաժանեցինք 4 մասի: Ես վերցրեցի 3/4 մասը: Քանի՞ թուղթ մնաց:

Լուծում

4-3=1

Պատ․՝Մնաց 1 թուղթ

3.Ես և մայրիկս պատրաստեցինք գաթա և բաժանեցինք 10 մասի: Ես կերա 3/10 կտոր գաթա: Մայրիկս կերավ 5/10 կտոր գաթա: Քանի՞ կտոր գաթա մնաց:

Լուծում

10-3-5=2

Պատ․՝Մնաց 2 կտոր գաթա

4․Պապիկս պատրաստել էր խորոված, բաժանել էր 20 մասի: Պապիկս կերավ 5/20 մաս խորոված, տատիկս նույնպես կերավ 5/20 կտոր խորոված, իսկ ես կերա 2/20 կտոր խորոված: Քանի՞ կտոր խորոված մնաց:

Լուծում

20-5-5-2=8

Պատ․՝Մնաց 8 կտոր խորոված

5.Ես և տատիկս այգում աճացրեցնք 12 հատ սոխ: Քաղեցինք 3/12 հատ սոխ: Քանի՞ սոխ մնաց:

Լուծում

12-3=9

Պատ․՝Մնաց 9 հատ սոխ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s