Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

Ես քանոնով չափեցի իմ տետրը։

Տետր

Երկարություն – 11սմ

Լայնություն – 8,5 սմ

 

Ես չափեցի իմ ննջարանի, մեր տան խոհանոցի և հյուրասենյակի երկարությունը և լայնությունը իմ քայլերով։

Ննջարան

Երկարություն – 13 քայլ

Լայնություն – 8 քայլ

 

Խոհանոց

Երկարություն – 11 քայլ

Լայնություն – 8 քայլ

 

Հյուրասենյակ

Երկարություն – 17 քայլ

Լայնություն – 10 քայլ

 

Ես կշռեցի իմ պայուսակը այս պահին։

Պայուսակ

3կգ 500գ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s