Posted in Տեխնոլոգիա

Իմ պատրաստած մարտի 8-ի բացիկը

dav

 

Ես պատրաստել եմ բացիկ բաժակի տեսքով և պատրաստել եմ ծաղիկ։ Բացիկի ներսում գրել եմ մաղթանքներ։ Աշխատանքը ինձ շատ է դուր եկել։ Բացիկը և ծաղիկը նվիրել եմ մայրիկիս։

Պատրաստել եմ նաև օրացույց, որի օգնությամբ կարող եմ նայել, թե որ ամիսն է, ամսվա և շաբաթվա, որ օրերներն են։ Օրացույցը ինձ կօգնի նաև ժամը նայել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s