Posted in Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք

Հաշվիր գումարը։

Oրինակ՝

5 կմ 200 մ+7 կմ 850 մ=12 կմ 1050 մ=13 կմ 50 մ

 3 կմ 400մ+6 կմ 850 մ 

12կմ 50մ

 8 մ 86 սմ+5 մ 25 սմ

10մ 11սմ
 5 տ 500 կգ+5 տ 800 կգ

11տ 300կգ
 12 սմ 8 մմ+5 սմ 6 մմ

18սմ 4մմ
 7 ժ 35 ր+9 ժ 40 ր

17ժ 15ր

 

 8 օր 15 ժ+2 օր 6 ժ

10օր 19ժ
 40 սմ 6 մմ+7 սմ 8 մմ

48սմ 4մմ
 30 սմ+7 սմ 2 մմ

37սմ 2մմ
 20 սմ+9 սմ 7 մմ

29սմ 7մմ
 18 ժ 5 ր+10 ր

18ժ 15ր
 7 օր 13 ժ+6 օր 16 ժ

13օր 29ժ
 7 մ 5 սմ+35 սմ

7մ 40սմ
 46 ր 50 վ+30 ր 60 վ

77ր 50վ 
 23 ժ 14 ր+5 ժ 18 ր

1օր 4ժ 32ր
 8 մ 9 սմ+59 սմ

8մ 68սմ
 6 մ 7 սմ+77 սմ

6մ 85սմ
 12 ժ 20 ր+40 ր

13ժ
 25 դմ 8 սմ+19 դմ 9 սմ

45դմ 7սմ
 36 դմ 5 սմ+9 սմ

37դմ 4սմ

 

 20 մ 4 սմ+12 մ 42 սմ

32մ 46սմ
 28 մ+15 մ 20 սմ

43մ 20սմ
 27 կմ+8 կմ 450 մ

35կմ  450մ
 17 կմ+12 կմ 750 մ

29կմ 750մ
 13 ց 42 կգ+4 ց 90 կգ

18ց  32կգ
 19 ց+2 ց 60 կգ

21ց 60կգ
 32 տ 300 կգ+20 տ 650 կգ

52տ 950կգ
 30 տ 700 կգ+650 կգ

31տ 350կգ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s