Posted in Հայրենագիտություն

Դարբնություն

220px-A_blacksmith_at_work

Դարբնությունը հին արհեստ է։ Մարդը ով զբաղվում է դարբնությամբ այն կոջվում է դարբին։ Այն հայտնի է եղել գրեթե բոլոր ժողովուրդներին։ Հին հույները նույնիսկ ունեցել են դարբնությանյան աստված Հեփեստոսը։ Դարբինները տաշում են մետալ օրինակ՝ ոսկի, պղինձ և երկաթ։ 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s