Posted in Անհատական ուսումնական պլան

Առցանց ուսուցման անհատական պլան

Արման Աբրահամյան, 4․1 դասարան

09։00-11։00–  Մաթեմ,  Հայրենագիտություն, Բնագիտություն,

 

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ

11։00-11։30-Ռուսերեն

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ

11։00-11։30-Մաթեմ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ

11։00-11։30-Մայրենի

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ

11։00-11։30-Բնագիտություն

13։30-14։00-Հայրենագիտություն

ՈՒՐԲԱԹ

11։00-11։30-Անգլերեն

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s