Posted in Մաթեմատիկա

Ընտանեկան ֆլեշմոբ

Խնդիր 1․

Զատկի  տոնին ընդառաջ  ես ու  քույրիկս 12 հավկիթների 2/6 մասը   ներկեցինք  կարմիր, 1/6 մասը՝ կապույտ, 2/6 մասը՝ դեղին, 1/6 մասը՝ կանաչ։ Քանի՞ կարմիր, կապույտ, դեղին ու   կանաչ Զատկի ձու  ստացանք։

 

Լուծում՝

12։6*2=4`կարմիր

12:6*1=2`կապույտ

12:6*2=4`  դեղին

12:6*1=2 կանաչ հավկիթներ։

 

 

Խնդիր 2․  Եթե ձուկը կտրենք  4 տեղից, ապա քանի՞ կտոր կստանանք։

 

Լուծում՝   կստանանք 5 կտոր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s