Posted in Մաթեմատիկայի ստուգատես

Մաթեմատիկայի ստուգատես 2020

Գործնական աշխատանք 1-ին

Սիրելի սովորողներ, պարզեք, թե քանի քառակուսի մետր ապակի են օգտագործել ձեր տան բոլոր պատուհանները պատրաստելիս։ Հաշվեք անհրաժեշտ ապակու ծախսը, եթե 1 քառակուսի մետր( 1 մ քառ․= 10000 սմ քառ․) ապակին արժե 5000 դրամ։

Դա պարզելու համար կատարեք հետևյալ քայլերը՝

Հաշվեք յուրաքանչյուր պատուհանի ապակու մակերեսը։
Հաշվեք ստացված արդյունքները գումարը։
Կռահեք հաջորդ քայլը։
Կատարեք ֆոտոշարք
Գործանական աշխատանքը ներկայացրեք խնդրի տեսքով։

 

Մենք տանը ունենք 7 միանման երկշերտ պատուհան։

Մեր պատուհաններից յուրաքանչյուրի 1 ապակու լայնությունը 70 սմ է, իսկ երկարությունը՝ 140 սմ, ուրեմն մակերեսը՝

S= 140×70=9800 սմ քառ.։

Քանի որ պատուհանը երկշերտ է, ապա 1 պատուհանի ապակու ընդհանուր մակերեսը՝

9800=19600 սմ քառ. է։

Մեր տանը կա 7 միանման պատուհան, ուրեմն բոլոր պատուհանների ապակիների ընդհանուր մակերեսը՝

19600×7=137200 սմ քառ., ուրեմն  մեր բոլոր պատուհանների ապակիների  ընդհանուր ծախսը

137200×500010000=68600 դրամ է։

 

 

Գործնական աշխատանք 2․

Գունավոր ստվարաթղթից կտերք 6 հավասար քառակուսի։ Այդ 6 հավասար քառակուսիները թափանցիկ սկոչի օգնությամբ ամրացրեք այնպես, որ ստանաք որևէ տարածական մարմին։ Ի՞նչ տարածական մամին կստանանք։ Պարզեք ի՞նչ մակերեսով ստվարաթուղթ եք օգտագործել այն պատրաստելու համար։

Ես գունավոր ստվարաթղթից 6 իրար հավասար քառակուսիներ կտրեցի,ամրացրեցի սկոչով ու ստացա խորանարդ։
Իմ պատրաստած խորանարդը բաղկացած է 6 հավասար քառակուսուց։
Այդ քառակուսիներից յուրաքանչյուրի կողմը 10 սմ է։
1 քառակուսու մակերսը ՝ 10 x 10=100 սմ քառ․։
Խորանարդի մակերևույթի մակերեսը՝ 100 x 6 =600 սմ քառ․
Այսինքն՝ 10 սմ կողով խորանարդ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել 600 սմ քառ․ մակերեսով ստվարաթուղթ։

 

Գործնական աշխատանք 3

Հաշվեք որևէ սենյակի հատակին փռված ուղղանկյունաձև գորգի մակերսն ու պարագիծը։

Ես չափել եմ իմ ննջարանի գորգի մակերեսն ու պարագիծը։

Երկարությունը-150սմ

Լայնությունը- 100 սմ

Պարագիծ=100×2+150×2=200+300=500սմ

Մակերեսը=100×150=15000սմ.քառ.

 

Գործնական աշխատանք 4

Չափեք ձեր հասակը։ Արդյունքն արտահայտեք մետրով ու սանտիմետրով։

Իմ հասակը 143սմ

143սմ=1մ 43 սմ

dav

Գործնական աշխատանք 5

Կշեռքի միջոցով պարզեք ձեր քաշը։ Արդյունքն արտահայտեք կիլոգրամներով ու գրամներով։

Իմ զանգվածը( քաշը)`

3010 0 գ=30 կգ 100 գ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s