Posted in Հայրենագիտություն

Սեբաստիա քաղաքի մասին

Սեբաստիա քաղաքը գտնվում է Արևմտյան հայաստանում: Հիմնադրվել է մ.թ.ա 1-ին դարումհետագայում թուրքերը գրավել են այն: Քաղաքն ուներ մեծ քանակությամբ եկեղեցիներ, այդ թվում Սուրբ Նշան, Սուրբ Անապատ, Սուրբ Սարգիս, Հրեշտակապետաց, Դերձակի վանք և այլն: Սուրբ նշանում պահվում էին մեծ քանակությամբ հին ձեռագրեր: Սեբաստիայում ծնվել է Մխիթար Սեբաստացին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s