Posted in Մայրենի, ստեղծագործություններ

Շուռ եկած աշխարհը

Մի օր ես քնեցի, և տեսա արևի շողերը: Խմեցի ուտելիքը, կերա ջուրը և գնացի դպրոց: Ճանապարհին տեսա, թե ոնց էր ձին մեքենայի մեջ նստած: Տեսա իմ դասընկերներին և սկսեց առաջին դասը՝ մայրենին: Մենք լուծում էինք մաթեմատիկական խնդիր և դիտում մուլտֆիլմ մեր հեռախոսներով: Դասերը վերջացան և ես գնացի տուն: Ճանապարհին տեսա, թե ինչպես է մեքենան օդով թռչում: Արդեն երեկո էր, ես պարկեցի քնելու: Հետո ես արթնացա և տեսա, որ հիմա առավոտ է:

– Փաստորեն դա երազ էր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s