Posted in 5-րդ Դասարան, Հաշվետվություն, Բնագիտություն

Բնագիտության հավվետվություն

Առաջին շրրջանի ամփոփում

Երկրի ձևը, չափերը: Քարտեզ, գլոբուս

ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

Երկրի պտույտն իր առանցքի և Արեգակի շուրջ

Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ: Պայմանական նշաններ

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Քարոլորտ. Երկրի ներքին կառուցվածքը

Հրաբուխներ

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը։ Հարթավայրեր

Երկրաշարժ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍ, ԴՐԱ ՄԱՍԵՐԸ

ՋՐՈԼՈՐՏ՝ ՋՈՒՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: ՋՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կտրոնով բազմացում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s