Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

Ինչպե՞ս դիմավորել տարեմուտը

Խորհուրդներ մայրիկին

Խորհուրդ եմ տալիս, որ մայրիկը մի՝իչ քիչ ախխատի և ավելի շատ ժամանակ իմ և իմ քրոջ վրա ախսի: Խաղա մեր հետ, դասերում օգնի և այլն:

Խորհուրդներ հայրիկին

Խորհուրդ եմ տալիս շաբաթ և կիրակի օրերին չաշխատել, այլ գնալ մեր հետ զբոսնելու

Խորհուրդներ տատիկին և պապիկին

Խորհուրդ եմ տալիս պապիկներին և պապիկներին, որ թոշակը ստանաք մեր համար կարկանդակ գնել, ոչ թե շորեր:

Խորհուրդներ երեխաներին

Երեխաներին ես խորհուրդ եմ տալիս, որ ամանորի գիեերին խեղճ ննողների կյանքը չուտել: 🙂

Խորհուրդների Ձմեռ Պապիկին

Սիրելի Ձմեռ Պապիկ, ես կխնդրեի, որ դուք բերեիք այն ինչ, որ մենք կուզենք, ոչ թե ուրիշ բան բերեք:

Խորհուրդներ Սեբաստացի ուսուցչուհիներին

Խորհուրդ եմ տալիս, որ ամառային արձակուրդներին աշխատանք չտաէ: Թողեք էդ երեք ամիսը մեր համար ապրենք, էլի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s