Posted in 5-րդ Դասարան, Անգլերեն

Top 5 Amazing Facts About Squirrels

Top 5 Amazing Facts About Squirrels! My name is Arman. Let`s go!

Fact Number One. In Greek, the word ‘squirrel’ ‘means shadow tail’

Fact Number Two. The most iconic behavior of squirrels is storing nuts
and acorns for winter. Which is necessary for the species of squirrel
that don`t hibernate.

Fact Number Three. Squirrels have 4 toes on their front feet, wich are
extremely sharp and used for gripping tree bark whilst climbing.
They also have 5 toes on their back feet.

Fact Number Four. In addition to residing in the Eastern US,
Eastern Gray Squirrels can be found in many Western states,
United Kingdom, Ireland, and South Africa.

Fact Number Five. With 285 species of squirrels, they can be found in
every continent except Antarctica and Australia.

Հունարենում «սկյուռ» բառը նշանակում է ստվերային պոչ »
Սկյուռերի առավել խորհրդանշական պահվածքը ընկույզ պահելը
և կաղին ձմռան համար:Ինչն անհրաժեշտ է սկյուռի այն տեսակների համար, որոնք չեն ձմեռում:Սկյուրիկների առջևի ոտքերի վրա
կա 4 մատ, որոնք չափազանց սուր են և օգտագործվում են բարձրանալիս ծառի կեղևը բռնելու համար: Նրանց հետին ոտքերի վրա նույնպես
կա 5 մատ: Արևելյան ԱՄՆ-ում բնակվելուց բացի,
Արևելյան գորշ սկյուռերին կարելի է հանդիպել շատ արևմտյան նահանգներում,
Միացյալ Թագավորություն, Իռլանդիա և Հարավային Աֆրիկա: Կա սկյուռների 285 տեսակ որոնց կարելի է հանդիպել բոլոր մայրցամաքներում, բացառությամբ Անտարկտիդայի և Ավստրալիայի:

Posted in Անհատական ուսումնական պլան

Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Արման Աբրահամյան 5.1 դասարան
Ընտրությամբ խումբ- բույսերի և կենդանիների խնամք
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- միակողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-դպրոցից դուրս պարապմունքներ
(Անգլերենի պարապմունքներ)

Posted in Ձմեռային Ճամբար 2021, Անհատական ուսումնական պլան

Ճամբարային ամփոփում

Հունվար ամսին մեզ մոտ ճամբարային օրեր են, մենք խաղում ենք խաղեր, պատրաստել ենք համեղ ուտեստներ: Նաև մենք խաղացել ենք ազգային խաղեր,գնացել ենք սահադատտ և խաղացել ենք Սեղանի զարգացնող խաղեր: