Posted in Ձմեռային Ճամբար 2021, Անհատական ուսումնական պլան

Ճամբարային ամփոփում

Հունվար ամսին մեզ մոտ ճամբարային օրեր են, մենք խաղում ենք խաղեր, պատրաստել ենք համեղ ուտեստներ: Նաև մենք խաղացել ենք ազգային խաղեր,գնացել ենք սահադատտ և խաղացել ենք Սեղանի զարգացնող խաղեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s