Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

Առաջադրանքներ 26.02.2021

Անուն,ազգանուն – Արման Աբրահամյան

1.Կազմի՛րբառեր` տրված արմատները դնելով բառի սկզբում և վերջում:

Էկրան-լայնէկրան, էկրանավորում

երգ-երգեցիկ, զուգերգ

 երանգ-լայներանգ, երանգավոր

 օծել-ոսկեզօծ, օծանելիք

Էժան-Էժանագին, ամենաեժան

Եղբայր-Հորեղբայր, եղբայրական

Օր-Կեսօր, Օրագիր

Օգուտ-Անօգուտ, օգտակար

Օգնել-Չօգնել, օգնական, օգնություն

Որդի-Որդիական, քաձորդի

Որակ-Անորակ, Որակյալ, Բարձրորակ

 2. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը` գրելով օ կամ ո, ապա բացատրի՛ր այդ բառերի իմաստները:

որդան

ոսկեզօծել

որսորդ

որթ

հայորդի

ոսկեօղ

օձագալար

նրբաոճ

ամենաորակյալ

3. Սխալ գրված բառերը ջնջի՛ր:

Լուսնկա, ինքնստինքյան, ակնդետ, չընկնել, գույնզգույն

4. Ինչպե՞ս են արտասանվում ո և ե տառերը նշված բառերում:

չարորակ, չարօրակ

Չարորակ—Չարօրակ

Որակյալ—Որակյալ

Արջաորս—Արջաորս

Անորոշ- — Անօրո

Ամենաերկար—Ամենաերկար

Ապերջանիկ-Ապէրջանիկ

5. Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ- որ կողքի ուղևորը սիրտը դողընկած-վախեցավ  նստած է:Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ-օգնել:
– Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է— ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին  ինքնաթիռ ընկավ:

 աչքով ընկավ-տեսնել

սիրտը դողընկած-վախեցած

սիրտ տալ-մխիթարել

դատարկ բան է-հիմարություն

6. Սխալ  կամ ոչ տեղին գործածված  բառերը  գտի՛ր  և  փոխարինի՛ր  հարմար հոմանիշով:

Նրան աշխատանքից հանեցին, որովհետև  անպատասխանատու էր ու  ցրված: Մատիտներիդ մեջ ծիածանի բոլոր գույները կան: Ծանոթիս այդպես էլ  չգտա  թանձր բազմության մեջ: Ընկերները երկու օր առաջ էին մաքառել  ու հաշտվելու փորձեր էին անում: Բերրի խոստումներ  տվեց ու գնաց:

թանձր-խիտ

մաքառել-վիճել

Բերրի-Շատ

Posted in 5-րդ Դասարան, Մաթեմատիկա

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
  Օրինակ՝ [24,30]=120, 120-ը 24-ի հնգապատիկն է, իսկ 30-ի քառապատիկն է։
 • 20 և 18

[20, 18]=180

 • 6 և 12

[6, 12]=12

 • 24 և 8

[24, 8]=24

 • 240 և 40

[240, 40]=240

 • 7 և 5

[7, 5]=35

 • 8 և 7

[8, 7]=56

 • 25 և 50

[25, 50]=50

 • 4 և 5

[4, 5]=20

 • 3  և 11

[3, 11]=33

 • 5 և 12

[5, 12]=60

 • 18 և 15

[18, 50]=90

 • 15 և 10

[15, 10]=30

 • 16 և 14

[16, 14]=112

 • 12 և 10

[12, 10]=60

 • 18 և 12

[18, 12]=36

 • 6 և 8

[6, 8]=48

 • 4 և 6

[4, 6]=24

 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
  Օրինակ՝ (24,30)=6
 • 5 և 15

(5, 15)=5

 • 24 և 12

(24, 12)=12

 • 120 և 6

(120, 6)=6

 • 20 և 8

(20, 8)=4

 • 25 և 100

(25, 100)=25

 • 3 և 7

(3, 7)=1

 • 5  և 11

(5, 11)=1

 • 18 և 27

(18, 27)=9

 • 15 և 35

(15, 35)=5

 • 20 և 24

(20, 24)=4

 • 35 և 45

(35, 45)=5

 • 12 և 16

(12, 16)=4

 • Սիրելի սովորող, այժմ ինքդ կազմիր նմանատիպ առաջադրանքներ ու լուծիր։

17 և 24

(17, 24)=1

17 և 34

(17, 34)=17

Posted in 5-րդ Դասարան, Բնագիտություն

Մթնոլորտի տաքացումը

Մթնոլորտի տաքացումը: Երկիր մոլորակի լույսի և ջերմության հիմ­նական աղբյուրն Արեգակն է: Արեգակից ստացվող ջերմության շնորհիվ՝ սկզբից տաքանում է երկրագնդի մակերևույթը, և ապա՝ այդ ջերմությունը հաղորդվում է մթնոլորտին:

Արեգակի ճառագայթներն ազատ անցնում են օդի միջով, և այն գրեթե չեն տաքացնում: Պատճառն այն է, որ օդն ապակու նման թափանցիկ է: Ե­թե տանը կամ դասարանում շոշափեք պատուհանից ներս ընկած ճառա­գայթների տակ գտնվող առարկաները` նստարանը, աթոռը, սեղանը, պա­յուսակը և այլն, ապա կզգաք, որ դրանք տաք են: Սակայն պատուհանի ա­պակին, որով անցնում են ճառագայթները, նույն պահին սառն է:

Երկրի մակերևույթից ինչքան բարձրանում ենք դեպի վեր, այնքան օ­դի ջերմաստիճանը նվազում է: Հայտնի է, որ ներքնոլորտի ստորին շերտե­րում յուրաքանչյուր 1 կմ բարձրանալիս օդի ջերմաստիճանը նվազում է միջինը 5-6 °C-ով: Օրինակ՝ եթե ծովի մակարդակին օդի ջերմաստիճանը +24 0C է, ապա ծովափին գտնվող 2 կմ բարձրութլամբ լեռան գագաթին նույն պահին կլինի +14 0C (24 0C — 2 ■ 5 0C = 14 0C):

Օդի ջերմաստիճանի չափումը: Օդերևութաբանական կայանում օդի ջերմաստիճանը չափում են ստվերում՝ ջերմաչափով, որը տեղադրված է փայտից պատրաստված հատուկ տնակում: Տնակը տեղադրում են գետնից 2 մ բարձրության վրա, որպեսզի Երկրի մակերևույթին գտնվող առարկաների ջերմությունը չազդի ջերմաչափի ցուցմունքի վրա:
Օդի ջերմաստիճանը չափում են օրական 8 անգամ՝ 3 ժամը մեկ:

Օդի օրական միջին ջերմաստիճանը հաշ­վում են հետեյալ կերպ: Ենթադրենք՝ օրվա ըն­թացքում կատարված 8 չափումից ստացվել են հետեյալ արդյունքները՝ 00, -20, -40, +10, +40, +100, +50, +20C: Այս չափումներից առանձին-առանձին հաշվում ենք դրական ջերմաս­տիճանների գումարը՝ +22 0C, և բացասական ջերմաստիճանների գումարը՝ -6 0C, այնուհետե (22 — 6) տարբերությունը բաժանում չափումների թվին՝ 8-ի՝ (22 — 6) : 8 = +20C: Այսպիսով՝ այդ օրն օդի միջին ջերմաստիճանը +2 0C է:

Նույն ձևով հաշվում են ամսական և տարեկան միջին ջերմաստիճան­ները:

Օրվա ընթացքում օդի ամենացածր ջերմաստիճանն անամպ օրերին դիտվում է վաղ առավոտյան՝ արևածագից առաջ, իսկ ամենաբարձրը՝ կե­սօրից 2-3 ժամ հետո:

Մայրամուտից հետո Երկրի մակերևույթը, ամբողջ գիշեր ջերմություն չստանալով, սառում է: Արևածագից սկսած՝ օդը նորից տաքանում է, և ժամը 14-15-ին դիտվում է օդի ամենաբարձր ջերմաստիճանը: Պատճառն այն է, որ սկզբից տաքանում է Երկրի մակերևույթը, ինչից հետո նոր միայն՝ ջերմությունն աստիճանաբար հա­ղորդվում է մթնոլորտին, որը 2-3 ժամ ուշացու­մով է տաքանում:

Ջերմության, բաշխումը Երկրի վրա: Երկ­րագնդի վրա Արեգակից ստացվող ջերմութ­յունը բաշխվում է խիստ անհավասարաչափ: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ աշխարհագրական տարբեր լայնություն­ներում Արեգակի ճառագայթները տարբեր անկ­յան տակ են ընկնում Երկրի մակերևույթի վրա:

Երկրագնդի ցածր լայնություններում, մաս­նավորապես՝ հասարակածի վրա, ճառագայթներն րնկնում են հիմնակա­նում ուղղահայաց, և այդ պատճառով այս լայնություններն ավելի շատ ջերմություն են ստանում:

Դեպի բարձր լայնություններն Արեգակի ճառագայթների կազմած անկունր Երկրի մակերևույթի հետ աստիճանաբար փոքրանում է, իսկ բևեռներում գրեթե շոշափում է: Ուստի այս լայնություններն Արեգակից ա­վելի քիչ ջերմություն են ստանում, և ցուրտ է լինում:

Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

Հովհաննես Թումանյանի մասին

Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 19-ին Լոռվա Դսեղ գյուղում: 1877-1879 թվականներին Թումանյանը սովորել է Դսեղի ծխական դպրոցում։ 1912 թվականին Թումանյանն ընտրվել է նորաստեղծ Հայ գրողների կովկասյան ընկերության նախագահ: 1912-1921 թվականներին եղել է Հայ գրողների կովկասյան միության նախագահ։ 1921 թվականի աշնանը Թումանյանը մեկնել է Կոստանդնուպոլիս՝ հայ գաղթականների համար օգնություն գտնելու նպատակով։Մի քանի ամիս մնալով այնտեղ` նա վերադառնում է հիվանդացած։ Մահացել է 1923 թվականին՝ Մոսկվայում։