Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

Մայրենի | Առաջադրանքներ

Գրի՛ր տրված նույնանունների արտահայտած իմաստները և համապատասխանաբար գործածիր դրանք նախադասությունների մեջ։

գործել – աշխատել և հյուսել

Այս խանութը չի գործում:

Աղջիկը գուլպա էր գործում:

այր – ամուսին և քարանձավ

Նրանք դարձան այր ու կին:

Ես Ջերմուկում տեսել եմ այր:

գունդ – խմորագունդ և ռազմագունդ

Տատիկս լավաշի խմորը գունդ արեց:

Նա գնդի հրամանատարն է:

թառ – ձող, որի վրա հավերը թառում են և երաժշտական գործիք:

Հավերը թռան թառի վրա:

Գուսանը թառ էր նվագում:

փող – գումար և խողովակ

Մայրիկը ինձ փող տվեց:

Փողը շատ երկար է:

դող – Մարմնի սարսուռ և անվադող

Ես դողում եմ երբ ցուրտ է լինում:

Ես փոխեցի հեծանվիս դեղերը:

Լրացրո՛ւ տառը այն բառերում, որոնց մեջ անհրաժեշտ է։

ճարճատուուն խարույկ

խարույկի ճարճատյուն

կարկաչունուն գետակ

գետակի կարկաչյուն

հնչուն ծիծաղ

ծիծաղի հնչյուններ

բաբախուն սիրտ

սրտի բաբախյուն

ճռնչուն սայլ

սայլի ճռնչյուն

խոխոջուն առվակ

առվակի խոխոջյուն

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը՝ ր կամ ռ, և ընդարձակի՛ր նախադասությունները։

Սիրտս հուզմունքից թրթռում է, երբ ինչ-որ բանից ուրախանում եմ:

Գորտերը ճահճում կռկռուկմ են և թռչկոտում են այս ու այն կողմ:

Կատուն անկյունում մռմռում է և գորգը ճանկռոտում:

Վերքը ցավից մրմռում է և արնահոսում:

Խարույկի կրակը աշխուժորեն ճռճռթում էր և տաքացնում բոլորին:

Կրակը մարմրում էր, որովհետև քամի էր:

Տղաները բակում գոռգոռում էին և խանգարում բնակիչներին:

Գործնական քերականություն

144. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:
Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)
Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտով էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ախտը թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

145. Ընդգծված բառերը փոխարինի´ր հոմանիշներով: Ընտրածդ բառերի գրությունը ճշտի´ր բառարանի օգնությամբ:

Խոսքս մի՛ կտրիր: Խոսքս մի՛ ընդհատիր:
Մինչև ե՞րբ պիտի թաքուն պահես: Մինչև ե՞րբ պիտի գաղտնի պահես:
Անձրևն ինչպես սկսվել էր, այնպես էլ վերջացավ: Անձրևն ինչպես սկսվել էր, այնպես էլ ավարտվեց
Օդանավի իջնելը ոչ ոք չնկատեց: Օդանավի վայրէջքը ոչ ոք չնկատեց:
Երեխայի նման ուրախանում էին ու լիաթոք ծիծատսմ: Երեխայի նման զվարճանում էին ու լիաթոք ծիծատսմ:
Եղնիկի ձագը մորն էր փնտրում: Եղնիկի եղնորթը մորն էր փնտրում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s